Na Zlatiboru, u hotelu Palisad, u periodu od 17.11. do 19.11.2021. godine održano  Sertifikovano školovanje za Rukovodioca Finansijskog upravljanja i kontrole sa postupanjem sa  nepravilnostima i Integracija sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i Antikoruptivne  norme ISO 37001.  

Svoje višegodišnje iskustvo iz oblasti: sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u javnom  sektoru (Sl. Glasnik Rs br 89/2019); procesne orijentacije; upravljanje rizicima; upravljanje i  postupanje po nepravilnostima, dr Željko Krpan, dosledno i stručno je utkao u predavanje kojim  su se učesnici školovanja temeljno upoznali. Praktično i teoretski je preneo iskustva koja su  stečena saradnjom sa više od 600 korisnika javnih sredsatava (KJS) u Republici Srbiji, i preko  1.000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Republika Srpska,  Crna Gora i Federacija BiH).

Takođe, obradio je i upoznao učesnike sa 10 poglavlja  Antikoruptivne norme ISO 37001, Integracija sa Fuk-om u procesnoj orijentaciji, Identifikaciju i  obradu koruptivnih rizika, kao i mere za njihovo otklanjanje. Kako je pre više od 16 godina osnovao Sevoi kompaniju i počeo da izučava i uspešno  implementira sistem Finansijskog upravljanja i kontorle u Republici Hrvatskoj, rešio je da stečena znanja i iskustva prenese na zemlje regiona, što i čini. Pre 10 godina, tačnije  2012.godine osniva firmu u Republici Srbiji. Prvi na ovim prostorima kreće da se bavi  implementacijom sistema Finansijsko upravljanje i kontrola, i ujedno drži veliki broj seminara i  školovanja na istu temu. Sa jasnom vizijom, ali i stečenim iskustvom iz zemalja koja su proces  unutrašnjeg uređenja preduzeća prošla nekoliko godina pre nas, dr Željko Krpan čini Sevoi  Grupu vizionarskom kompanijom, koja je u korak sa svim novinama i izmenama koje dolaze od  Centralne jedinice za harmonizaciju.

Takođe, tema sa kojom su se naši polaznici upoznali je sprovođenje postupaka usklađivanja  postojećiha akata, donošenje novih pravnih akata i propratnih odluka, izjava i ostalog, sve u  skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 87/2018). Sa evidencijom o  radnjama obrade; elemetima ZZLP i integracijom u Fuk kao i pratećom dokumentacijom, učesnike školovanja je upoznala Ana Kantolić, stručnjak iz oblasti ličnih podataka sa iskustvom  od preko 100 projekata u Srbiji i Hrvatskoj. 

Poslednji dan školovanja, naši učesnici su pristupili polaganju stručnog ispita za dobijanje  međunarodnog sertifikata za Rukovodioca Finansijskog upravljanje i kontrole. I ovim putem  želimo da čestitamo svima koji su uspešno položili, kao i svim prisutnim na školovanju i da  poželimo dobrodošlicu novim članovima SEVOI KLUBA. 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *