id-fraud

ID fraud


Poštovani poslovni prijatelji,

u cilju zaštite i sprečavanja delimične zloupotrebe identiteta brenda SEVOI sa ciljem korišćenja istog u svrhu preuzimanja stečenih poslovnih odnosa i vrednosti koje „SEVOI GRUPA D.O.O.“ BEOGRAD u proteklih osam godina izgradila u radu sa partnerima u javnom sektoru Srbije, a  ostvarila je kroz implemetaciju:

-224  projekata FUK-a 

-345 školovanih Rukovodioca FUK-a

-preko 400 polaznika seminara iz područja finansija upravljanja i rizika.

Obaveštavamo Vas da smo detaljnijom analizom konstatovali da je smenjeni bivši direktor SEVOI GRUPA SARAJEVO d.o.o. gdin. Senad Hoermann osnovao firmu a u saradnji sa smenjenom direktorkom SEVOI GRUPE BEOGRAD Nalvedinom Rukavinom, sve osmislio i sproveo  sa ciljem kako je on sam rekao “neprijateljskog preuzimanja”, što na sreću nije uspelo.

Posledica tih aktivnosti će imati sudsko-pravni epilog za naknadu štete firmi SEVOI GRUPA D.O.O. Beograd.

Dužni smo svim dosadašnjim i budućim partnerima  da prenesemo informaciju koja zbunjuje naše klijente u Republici Srbiji. 

Firma koja koristi ime SEVOI osnovana je u julu 2019. godine, od strane radnika i direktora Sevoi Grupe Sarajevo , sa sedištem u Beogradu  što je vidljivo na stranici APR-a, a pod nazivom „SEVOI FINANCIAL CONSULTING“, sa istom delatnošću kao i SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd. 

Primili smo veliki broj obaveštenja od strane naših poslovnih partnera, da smenjena  direktorka SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd Nalvedina Rukavina, kao i otpušteni radnik Sevoi Grupe Beograd Nemanja Radović, kontinuirano obmanjuju dosadašnje ugovorne partnere Sevoi Grupe Beograd, koja je u većinskom vlasništvu Dr. Željka Krpana, te poslovno  zastupaju novu firmu na tržištu Republike Srbije, a koja je delimično otuđila identitet SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, te koristi ime SEVOI .

Neispunjenje poslovnih rezultata, kontinuirano zanemarivanje klijenata, i preuzetih ugovornih obaveza, izneveravanje poverenja poslodavca i loše finansijsko  vođenje „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Beograd uzrokovalo je smenu direktorke Nalvedine Rukavine, i radnika Nemanje Radovića što je bilo i posledični razlog i poslovnog razlaza sa gore navedenim osobama.

Sve gore navedeno i delimično otuđenje identiteta „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Beograd jasna je namera obmane klijenata i korišćenja svih poslovnih kontakata SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd sa javnim sektorom Republike Srbije, a sve za ostvarenje lične materijalne koristi. 

Važno je napomenuti kao informaciju da je dotična „EKIPA“ isti poslovni poduhvat  učinila i u republici BIH , što smo isto tako poslovno uspešno osujetili.

Prethodno opisane situacije u poslovnom svetu karakterišu se kao nemoralna, neetična i neprofesionalna postupanja kojima je jasan cilj obmana poslovnog okruženja.

Kako bi ste otklonili dilemu o identitetu i mogućoj obmani, sve informacije o seminarima , školovanjima , projektima , koje organizuje SEVOI GRUPA BEOGRAD, javno su dostupni na našem mrežnom portalu.

Za sve nejasnoće i pitanja, kao i uvek do sada stojimo Vam na raspolaganju, a kontaktirati nas možete putem javno dostupnih mailova i telefonskih brojeva koji se takođe nalaze na našem portalu.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *