Poštovani,

Obučite se i dobite sva potrebna znanja za samostalan rad u aplikaciji sustava unutrašnjih kontrola (FMC), kao i samostalan rad u aplikaciji izrade Registra imovine, sa svim parametrima za prijenos u Središnji registar državne imovine.

U prilogu Vam šaljemo plan edukacija sa osnovnim podacima o istima, te sa terminima održavanja Radionica a za više informacija obratite sa na navedeni telefon ili mail adresu.

 • FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA-SUSTAV UNUTRAŠNJIH KONTROLA, TEORIJA I OBUKA ZA RAD U SOFTVERSKOJ APLIKACIJI FMC-a
   • Kompetencije: SAMOSTALAN RAD U IZRADI FMC-a, IZRADA REGISTRA RIZIKA
   • Vrijeme održavanja: 5.-6.12.2022., 15.-16.12.2022., 19.-20.12.2022
   • Mjesto održavanja: UČIONICA “SEVOI” ZAGREB, Oreškovićeva 1a
   • Maximalno 12 polaznika, Cijena: 1.500,00 kn
   • Kontakt: mail: aprsa@sevoi.eu, Tel. + 385 91 2525 684
   • Certifikat: MANAGER OPERATER ZA RAD U APLIKACIJI FMC(sustav unutrašnjih kontrola)
   • Predavač: Dr. sci. Željko Krpan
 • IZRADA REGISTRA IMOVINE SA PRENOSOM U SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE TE OBUKOM ZA SAMOSTALAN RAD U APLIKACIJI
   • Kompetencije: SAMOSTALAN RAD U APLIKACIJI REGISTRAIMOVINE, IZRADA REGISTRA IMOVINE, PRENOS IMOVINE U SREDIŠNJI DRŽAVNI REGISTAR
   • Vrijeme održavanja: 1.-2.12.2022., 7.-8.12.2022., 21.-22.12.2022.
   • Mjesto održavanja: UČIONICA “SEVOI” ZAGREB, Oreškovićeva 1a
   • Maximalno 12 polaznika, Cijena: 1.500,00 kn
   • Kontakt: mail: aprsa@sevoi.eu, Tel. + 385 91 2525 684
   • Certifikat: MANAGER UPRAVLJANJA IMOVINOM
   • Predavač: Bernard Nađ, ing.
 • IZRADA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE KAO OBVEZUJUĆEG ELEMENTA SVIH STRATEŠKIH DOKUMENATA ORGANIZACIJE, PREMA NAPUTKU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
  • Kompetencije: SAMOSTALAN RAD U IZRADI KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
  • Vrijeme održavanja: 9.12.2022., 13.12.2022., 14.12.2022.
  • Mjesto održavanja: UČIONICA “SEVOI” ZAGREB, Oreškovićeva 1a
  • Maximalno 12 polaznika, Cijena: 1.000,00 kn
  • Kontakt: mail: aprsa@sevoi.eu, Tel. + 385 91 2525 684
  • Certifikat: MANAGER KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
  • Predavač: Nives Lončarec, mag. soc.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

POSEBNA PONUDA POLAZNICIMA

Svi polaznici koji polože ispit i prijave se za poslovni angažman prilikom isplate prve zarade bit će vraćen iznos kotizacije.

Za sve dodatne informacije oko poslovnog angažmana dobit ćete na edukaciji ili na mail bnadj@sevoi.eu

Više o školovanju s mogućnošću prijave možete pronaći na našem web portalu

Vaša Sevoi grupacija.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *