Svrha strateškog planiranja je omogućiti nositeljima i provoditeljima strateškog planiranja aktivno sudjelovanje i efikasno upravljanje razvojem na način da se utvrdi:

  • postojeće stanje ukupnog života/sustava,
  • kritične točke i rizici sadašnje faze  razvoja,  i
  • smjernice i strateške ciljeve budućeg održivog razvoja.

Strateški plan /hijerarhijski-prema gore/ mora biti u sinergiji sa strategijom i ciljevima razvoja nadređenih razina, zaključno s usvojenom strategijom na državnoj razini.

Istovremeno, strateški plan /hijerarhijski-iste razine ili prema dolje/ mora biti rezultat usvajanja temeljnih politika i smjernica razvoja temeljenih na partnerskom odnosu ključnih dionika iz tog područja.

To jamči da će dionici postići optimalan konsenzus glede:

  • smjera razvoja,
  • odabira politika i definiranja aktivnosti koje će omogućiti razvoj, a samim tim održivu i kvalitetnu budućnost donositelju strateškog plana i strategije razvoja.

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *