coso_tekst

Godine 1992. Komitet sponzorskih organizacija (COSO) Nacionalne komisije za finansijsko izveštavanje o kriminalnim radnjama (proneverama) u SAD (poznatija kao Tredvejska komisija), objavio je dokument pod nazivom Interna kontrola – integrisani okvir. Ovaj dokument je internu kontrolu definisao kao „proces koji sprovode upravni odbor, rukovodstvo i ostali zaposleni, osmišljen tako da pruži razumno uveravanje u ostvarivanje ciljeva“ u smislu četiri kategorije:

  • efektivnost i efikasnost operacija (poslovanja);
  • pouzdanost finansijskog izveštavanja;
  • poštovanje važećih zakona i propisa i
  • zaštita imovine.

Bez obzira što je COSO okvir pripremljen za privatni sektor, ovi koncepti prihvaćeni su kao jednako primenljivi na javni sektor.

Izvor: Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Ministarstvo finansija RS

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *