Sistem upravljanja kvalitetom.

Ovim sertifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija poseduje sređen, upravljački i poboljšan poslovni sistem, putem kontrolisane dokumentacije, upravljačkih poslovnih procesa i provođenih internih revizora. Rizici su pod kontrolom i njima se upravlja.

ISO 9001: 2015 odredjuje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom kada organizacija:

* mora pokazati svoju sposobnost da dosledno pruži proizvode i usluge koji zadovoljavaju     zahteve kupca i primenjive zakonske i regulatorne zahteve,
* mora pokazati sposobnost da kontroliše i upravlja svojim procesima i rizicima ima za cilj    poboljšanje i zadovoljstvo kupaca kroz učinkovitu primenu sistema, uključujući procese      za  poboljšanje sistema i osiguranje uskladjenosti sa kupcima i primenjive zakonske i          regulatorne zahteve.

Svi zahtevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namenjeni su primeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.Prednosti sertifikata ISO 9001 sistem upravljanja kvalitetom za vašu organizaciju:

* Procesi identifikovani, dokumentovani, mereni i upravljani
* Pruža menadžmentu efikasni alat za upravljanje organizacijom
* Pokazuje poštovanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahteva
* Postavlja područja odgovornosti širom organizacije
* U nekim je zemljama obavezna za javne tendere
* Prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima
* Povećava sigurnost radnih mesta i podiže motivaciju
* Smanjuje operativne troškove vezane uz otpad, preradu i aktivnosti bez dodatnih               troškova
* Pruža kontinuiranu procenu i poboljšanje
* Kao sertifikovanoj organizaciji, povećava udeo na tržištu
* Održavanje zadovoljnih kupaca i sticanje potencijalnih kupaca
* Povećanje marketinških mogućnosti

Prednosti sertifikata ISO 9001 za vaše klijente:

* Poboljšan kvalitet proizvoda i usluga
* Dugoročno osiguranje kvaliteta
* Dostava na vreme
* Ispravan pristup i od prvog pokušaja pa             nadalje
* Manje povraćaja robe i pritužbi na usluge

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *