Hands passing money under table corruption bribery


Kada predstavnici medija žele da istraže stanje u kom se društvo prvo i sasvim logično pitanje će se odnositi na „to šta građani vide kao najveći problem“. Na pitanje takve vrste, kao po nepisanom pravilu na prvom mjestu većina ispitanika će staviti korupciju.

Ovo naravno nije neobično, naročito kad se u obzir uzme otežano ostvarivanje prava i obaveza koji su propisani na osnovu zakona. Ukoliko se ovome doda i to da pitanje korupcije postaje aktuelna tema u predizbornim aktivnostima, a da nakon okončanja izbornog ciklusa gubi na značaju, onda ni ne čudi što prava borbe protiv korupcije izostaje.

U takvim okolnostima, kada godine prolaze a „konkretni pomaci“ u ovoj oblasti nisu uočljivi onda je jasno da će percepcija javnosti biti pesimistična u pogledu bavljenja ovom štetnom pojavom u svim oblastima i na svim nivoima društava.Borba protiv korupcije u BiH je nešto što predstavlja uslov za EU integracije. U tom svjetlu, Republika Srpska je donela određene zakone, a takođe je usvojila „Strategiju borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine“ i Akcioni plan za njegovo sprovođenje.

Međutim, iako ovo jesu pokazatelji, ukoliko u stvarnosti ne postoje konkretni primjeri koji će potvrditi da se donesena akta sprovode, onda je jasno da je u pitanju isključivo deklarativni pristup.

Tamo gdje su demokratske osnove slabe, postoje veliki izgledi da će korupcija cvjetati. Brojni su primjeri država gdje nedemokratski i populistički političari upravo zahvaljujući tome imaju mogućnost da stvari preokrenu u svoju korist.
Kada govorimo o korupciji nju treba izjednačiti sa veleizdajom, jer…

Korupcija je veleizdaja

Kako standard ISO 37001 može da bude od pomoći?

ISO 37001 je međunarodni standard koji određuje procese i postupke koje organizacija treba da sprovede kako bi pomogla u spriječila svaki pokušaj podmićivanja.

Uloga ovog standarda se ogleda u preventivnom djelovanju. Standard je primjenjiv u svim organizacijama javnog i privatnog sektora, bez obzira na strukturu i veličinu.

Stručni komitet Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) je jasno naznačio da implementacija sistema ISO 37001 treba da krene od javnog sektora, što će onda „povući“ i privatni sektor da krene u implementaciju tog sistema.

Nakon što se izvrši ispravno implementiranje zahtjeva standarda ISO 37001, organizacija ukoliko donese odluku može da uđe u postupak sertifikacije. Sertifikaciju sprovode školovani i osposobljeni auditori. Ukoliko na sertifikaciji nema nedorečenosti, organizaciji se vrlo respektabilan ISO 37001:2016 sertifikat.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *