Održan seminar ISO 37001:2016 u Bijeljini

Održan seminar ISO 37001:2016 u Bijeljini

U okviru saradnje Saveza opština i gradova Republike Srpske, SEVOI grupe i EURO PRO CERT, održan je seminar dana 03.02.2022. godine za radnike Stručne službe Saveza, s ciljem jačanja kapaciteta u upravljanju antikorupcijom prema normi ISO 37001:2016.

Na seminaru su učesnici upoznati sa međunardnim standardom ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima. Može se primeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Nakon uspješno položenog ispita provedenog od strane EURO PRO CERT, radnicima Stručne službe SOGRS-a uručeni su Serifikati.

Više na Alvrs.com

Komentari su zaključani