analysis-700x450-1

Analysis Analytics Bar graph Chart Data Information Concept


COSO model  je opće prihvaćeni međunarodni model za uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola. Čini ga pet međusobno povezanih komponenti: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, praćenje i procjena.Skraćenica COSO odnosi se na Komitet sponzorskih organizacija Treadway komisije (eng. Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission).

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *