Grand Hotel

Pozivamo Vas na dvodnevni seminar koji organizuje SEVOI GRUPA d.o.o. i Euro pro cert-a, članica Evropske organizacije za finansijsko upravljanje

DVODNEVNI SEMINAR

U nastavku se možete detaljnije informisati o dvodnevnom, stručnom, akreditovanom seminaru u trajanju od dva dana. Nakon uspešno oslušanog seminara kandidat stiče uverenje o pohađanju seminara za FINANSIJISKO UPRAVLJANJE I KONTROLU I GDPR-u.

NAMENA I CILJ SEMINARA

Seminar je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava, Licima odgovornim za zaštitu podataka o ličnosti (integrisani sistem).

Seminar za Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze sa integracijom GDPR-a u isti.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od dva dana. Posle uspešno otslušanog seminara i nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uverenje osposobljenost za izradu FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om.

PREDAVAČ NA SEMINARU JE:

 • Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 1000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

GOSTUJUĆI PREDAVAČI NA SEMINARU SU:

 • Ana Kantolić, upravni pravnik; Menadžer za GDPR, EOQ menadžer kvaliteta ISO 9001 Međunarodno priznati stručnjak za restrukturiranje
 • Ilija Greksa, viši savetnik i project menager iz Finansijskog upravljanja i kontrole

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA

FUK:

 • Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
 • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

GDPR:

 • Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima)
 • Izrada prateće dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari)
 • Evidencije o radnji obrade
 • Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA DVODNEVNOG SEMINARA
13. i 14.04.2022. god.
Hotel GRAND HOTEL NEUM u 09:00 sati

 • Cijena puni pansion u jednokrevetnoj sobi po osobi na dan iznosi 150,00 KM
 • Boravišna pristojba 1,20 KM po osobi na dan
 • Doručak, ručak i večera – švedski stol (ručak 12-14 h, večera 19-21h)
 • U cijenu jos uključeno: korištenje bazena sa morskom vodom, sauna i parne kupelji u sklopu bazena kao i fitnessa, parking za auta.

Više o seminaru s mogućnošću prijave možete pronaći na našem web portalu

Kotizacija za polaznike:

 • ZA JEDNU OSOBU: 400,00 KM + PDV
 • ZA DVE OSOBE: 680,00 KM + PDV
 • ZA TRI I VIŠE OSOBA: 960,00 KM + PDV

RANE PRIJAVE DO 31.03.2022 GOD OSTAVRUJU POPUST 50% OD UKUPNE CIJENE

OSOBE KOJE BUDU POLAGALE STRUČNI ISPIT I ŽELE POSEDOVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK-a ISITI PLAĆAJU: 130,00 KM + PDV

UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I OSOBE ZA ANTIKORUPCIJU GRATIS

Ukoliko Vaša organizacija nema implementiran FUK ili GDPR, a potpiše ugovor sa SEVOI GRUPOM o implementaciji FUK-a ili GDPR-a, cena usluge implementacije umanjuje se za iznos plaćen za školovanje.

Radujemo se saradnji s Vama!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *