STRATEŠKO PLANIRANJE – OPŠTI DIO

Promjene koje se kontinuirano događaju, sa društvenog aspekta, a odnose se prije svega na uvođenje demokratije i prelaz na slobodno tržišno privređivanje, nisu do sada bile praćene odgovarajućim integrativnim pristupom u planiranju i upravljanju razvojem organizacija, ustanova u javnom sektoru.

U okviru predpristupnih pregovora, ukazuje se na potrebu izrade strateškog plana kao početak procesa strateškog planiranja. Po novoj metodologiji, zasnovan je na utvrđenim prijednostima organizacije u javnom sektoru i usmjeren ka korišćenju prilika.
Početno usmjerenje u pripremi izrade strateškog plana zasniva se na sagledavanju vrijednosti, ali i konflikata, preko dokumenta strateškog plana nastojanje umanjenja pojedinih negativnih posljedica društvenih promjena.

Strateški plan za trogodišnje razdoblje je osnova za donošenje budžeta, plana razvojnih programa. Strateški plan uključuje sve razvojne programe, kapitalna ulaganja, kapitalne programe, definiše njihove načine ostvarenja i određuje smjer kretanja za sljedeće tri godine.

Razlika između strategija razvoja, planova ukupnog razvoja i strateškog plana jeste u tome da se strateški plan donosi za trogodišnje razdoblje i postaje okvirni operativni plan za ostvarenje ciljeva, dok strategija razvoja daje samo smjernice i određuje prioritete za dugoročni razvoj.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *