Školovanje za voditelja GDPR-a

Službenik za zaštitu osobnih podataka i njegovog zamjenika

Opća EU Uredba o zaštiti osobnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation) je stupila na snagu dana 25.05.2018. Uredba je donijela mnoge promjene, kako za EU građane (ispitanici), tako i za organizacije koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke EU građana (voditelji i izvršitelji obrade). Tvrtke i organizacije intenzivno usklađuju svoje poslovanje sa Uredbom, jer su zapriječene značajne kazne. Školovanje za Voditelja projekta GDPR usklađenja i Službenika za zaštitu osobnih podataka i njegovog zamjenika na detaljan način daje pregled Uredbe, korake pripreme koje organizacija treba provesti prije pokretanja projekta usklađenja s Uredbom, sam postupak implementacije mjera za usklađenje, kao i procese nadzora koje treba uspostaviti kako bi se zadržala usklađenost nakon završetka projekata usklađenja.

PROGRAM ŠKOLOVANJA I RASPORED RADA

1. dan

 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
 • Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka
 • Pojmovi koje treba razumjeti (Voditelj obrade, Izvršitelj obrade, Primatelj, Službenik za zaštitu podataka i ostalo)
 • Načela obrade osobnih podataka
 • Što i kako organizacija treba učiniti da ispuni zahtjeve Uredbe i Zakona
 • Standardizirani obrasci (Evidencija osobnih podataka, Kategorija osoba i vrste posebnih kategorija osobnih podataka, Način prikupljanja osobnih podataka i ostalo)
 • Dokumentiranje sustava organizacije (Izjave o povjerljivosti, Izjava ispitanika, Informacije za ispitanika, Kodeks ponašanja, Izrada politike zaštite osobnih podataka i te Politike zaštite privatnosti te ostalo.)
 • Rasprava o temi/Primjeri iz prakse/Pitanja

2. dan

 • Službenik za zaštitu podataka
 • Procjena učinka – rizika
 • Kontrole vezane za osiguranje cjelovitosti i povjerljivosti
 • Prenosivost podataka
 • Nadzorno tijelo – uloga
 • Certificiranje sustava zaštite osobnih podataka
 • Ispit

INFORMACIJE O ISPITU: Ispit se sastoji od 20 pitanja višestrukog izbora (a, b, c, d). Samo jedan odgovor je točan. Nema negativnih bodova. Za prolazak na ispitu potrebno je 60% točnih odgovora.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Sudjelovanje na školovanju, uvjerenje o usavršavanju, skripte, interaktivan razgovor s predavačem, razmjenu iskustava s kolegama, osvježenja u pauzama, besplatan parking, pripremu polaznika za ispit, ispitna dokumentacija, certifikat na hrvatskom i po zahtjevu na engleskom.

Veseli nas da ćete nam se pridružiti!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *