Sustav upravljanja kvalitetom. Ovim certifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija posjeduje sređen, upravljan i poboljšan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije, upravljanih poslovnih procesa i provođenih internih audita.

Rizici su pod kontrolom i njima se upravlja.

ISO 9001: 2015 specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom kada organizacija:

a) mora pokazati svoju sposobnost da dosljedno pruži proizvode i usluge te da zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve,
b) mora pokazati sposobnost da kontrolira i upravlja svojim procesima i rizicima te ima za cilj poboljšati zadovoljstvo kupaca kroz učinkovitu primjenu sustava, uključujući procese za poboljšanje sustava i osiguranje sukladnosti s kupcima i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Svi zahtjevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namijenjeni su primjeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.

Prednosti certificiranja ISO 9001 sustav kvalitete za vašu organizaciju:

1.Procesi identificirani, dokumentirani, mjereni i upravljani
2.Pruža menadžmentu učinkoviti alat za upravljanje organizacijom
3.Pokazuje poštivanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva
4.Postavlja područja odgovornosti diljem organizacije
5.U nekim je zemljama obavezna za javne natječaje
6.Prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima
7.Povećava sigurnost radnih mjesta i podiže motivaciju
8.Smanjuje operativne troškove vezane uz otpad, preradu i aktivnosti bez dodatnih                troškova
9.Pruža kontinuiranu procjenu i poboljšanje
10.Kao certificiranoj organizaciji, povećava udio na tržištu
11.Održavanje zadovoljnih kupaca i stjecanje potencijalnih kupaca
12.Povećanje marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 9001 za vaše klijente:

– Poboljšana kvaliteta proizvoda i usluga
– Dugoročno osiguranje kvalitete
– Dostava na vrijeme
– Ispravan pristup i od prvog pokušaja pa nadalje
– Manje povrata robe i pritužbi na usluge

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *