Koridinator1

EURO PRO CERT j.d.o.o. je dana 30.11.20203. održao jednodnevnu edukaciju za Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola na lokaciji Oreškovićeva ulica 1a, 10000 Zagreb.

Edukacija je bila namijenjena svim javnim tijelima (JLRS, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu RH ili JLRS).

Kroz implementaciju FMC sustava potrebno je imenovati Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola, a sama edukacija je polaznicima pružila znanja i alate za adekvatno upravljanje i nadogradnju FMC sustava kroz određene procesne faze.

Edukacija je realizirana kroz predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom kroz 4 modula, prezentaciju FMC aplikacije kao efikasnog alata za uspostavu, implementaciju i ažuriranje dokumentacije sustava unutarnjih kontrola, diskusije, konstruktivne odgovore na pitanja, te provjeru stečenog znanja polaganjem ispita.

Predavači na edukaciji dr. Željko Krpan i bacc. oec. Ilija Greksa svoje višegodišnje iskustvo iz oblasti sustava unutarnjih kontrola; procesne orijentacije; upravljanje rizicima; upravljanje i postupanje po nepravilnostima, prenijeli su na predavanje kojim su se polaznici edukacije temeljno upoznali. Praktično i teoretski su dočarali iskustva koja su stečena suradnjom sa više od 1200 tijela javne uprave.

 Nakon završene edukacije polaznici su stekli sljedeće sposobnosti:

  • Praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sustava unutarnjih kontrola (FMC)
  • Izrada procesne orijentacije organizacije
  • Izrada registra rizika i procjenjivanje rizika
  • Koordiniranje razvoja i provedbe programa unutarnjih kontrola
  • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
  • Osiguravanje da su zaposlenici upoznati s primjenjivim politikama te da dobivaju odgovarajuću izobrazbu u području unutarnjih kontrola
  • Izvješćivanje prema zahtjevima unutarnjih i vanjskih korisnika

Zahvaljujemo se svim polaznicima edukacije na ukazanom povjerenju!

Kordinator2Kordinator3

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *