U procesu usvajanja novih znanja u ovoj oblasti koje usluge, odnosno podršku privrednicima pruža SEVOI grupa?

SEVOI grupacija ima u svom programu 15-tak proizvoda, ali ovog trena mislim da su u Regiji dva najpotrebnija. Prvi je FMC/FUK, iz razloga VRLO SLABOG nivoa organiziranosti subjekata bilo JLS bilo proračunskih ili izvanproračunskih korisnika. Drugi se tiče stvaranja Registra imovine, kao osnove bilo kakvog upravljanja organizacijom, te izrade Strategije upravljanja imovinom. Naime, svi mi u detalje znamo čega smo privatno vlasnici, a zamislite da rukovodioci Jedinica lokalne samouprave, uglavnom, nemaju pojma šta je sve u vlasnštvu općine ili grada, a kamoli koji status ima ta imovina, koliko vrijedi, ima li tereta… .

Ono malo podataka koje netko i ima, uglavnom, se svodi na računovodstvene podatke za potrebe knjigovodstva, a očekuje se da svaka jedinica imovine bude obrađena bar na 20-tak karakteristika, što bi trebalo da bude osnova za donošenje odluka o sudbini imovine. Tijkom zadnjih pet godina razvijali smo softversku aplikaciju koja udovoljava, upravo, ovim zahtjevima, a u zadnje tri godine u Hrvatskoj smo završili 158 Registara imovine, od onih sa nekoliko jedinica imovine do najvećeg sa 158.000 jedinica imovine u aplikaciji koja je upravljački alat.

Ovom prilikom pozivam sve koji žele dovesti u red svoju imovinu da nam se obrate, pa ćemo im sve prezentovati, bez ikakvih posebnih troškova.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *