UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR NEKRETNINA?
Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organizujemo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, upoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale promene (čestice, stanovi, poslovni prostori, zemljišta,…)

JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU NEKRETNINA

 • čestica
 • stanova
 • poslovnih prostora za sopstvene potrebe jedinice lokalne samouprave
 • poslovnih prostora
 • zemljišta
 • javnih površina ( nerazvrstanih puteva, parkirališta, parkova,….)
 • komunalne infrastrukture
 • sportsko rekreativnih objekata
 • kulturnih objekata i spomenika kulture
 • obrazovnih ustanova
 • gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretnina sastoji se od 5 funkcionalnih celina.

Izrada i kasnije praćenje promena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretnina kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, analizu portfelja i potportfelja nekretnina.

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savetnika i stručnjaka sa iskustvom više od 80 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

Vi samo odlučite KAD!!!

KAKO? To sa poverenjem prepustite nama!!!

PROGRAMSKO REŠENJE ZA VOĐENJE NEKRETNINA

Registar NEKRETNINA je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom.

MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

 • Inventura – upis jedinica imovine
 • Organizacija jedinica imovine u portfelje i podportfelje
 • Praćenje dodatnih karakteristika po podportfeljima i jedinicama imovine
 • Praćenje finansija po portfeljima i jedinicama imovine
 • Analitičko praćenje jedinica imovine
 • Procena jedinica imovine
 • Ispis kataloga portfelja sa brojem jedinica imovine
 • Traženje jedinica imovine prema raznim filterima
 • Ispis i kreiranje raznih izveštaja
 • Pregled unosa gruntovno i katastar
 • Upravljanje portfeljima i podportfeljima

USLUGA PRUŽA MOGUĆNOST KORIŠĆENJA SOFTVERA KAO WEB APLIKACIJU SMEŠTENU NA SERVER!

KOME JE USLUGA NAMENJENA?
Usluga je namenjena svim Korisnicima koji imaju potrebu za brže i efikasnije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *