fuk1

Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na novi ciklus školovanja u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu:

SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-A SA POSTUPANJEM SA NEPRAVILNOSTIMA I RADIONICA „POPUNJAVANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O SISTEMU – GI FUK“

INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR) i ANTIKORUPTIVNE NORME ISO 37 001

U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog stručnog školovanja za 2022. godinu.

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU), kao i uverenje o pohađanju seminara o GDPR-u, i
ISO 37 001 (antikoruptivna međunarodna norma), kao i popunjen GI FUK obrazac za 2021.godinu.

KOME JE NAMJENJENO ŠKOLOVANJA :

 • RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ČLANOVI TIMA ZA FUK
 • OSOBA ZADUŽENA ZA POSTUPANJE SA NEPRAVILNOSTIMA
 • MANAGERU GDPR-a ili LICU ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 • OSOBI ZADUŽENOJ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ILI MANAGER ISO 37001

Školovanje za Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze, i postupanje po rizicima sa integracijom GDPR-a u isti.

Školovanja za OSOBU ZADUŽENU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I OSOBU ZADUŽENU ZA NEPRAVILNOSTI će Vam omogućiti da ovladate datim znanjima i osposobite se za rad na softverskim aplikacijama sa primerima iz prakse

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, i tročasovne radionice za popunjavanje GI FUK obrasca, nakon čega sledi polaganje ispita.

Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU) i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om, kao i UVERENJE ZA UPRAVLJANJE KORUPTIVNIM RIZICIMA I NAČIN OTKLANJANJE ISTIH (iz norme ISO 37001)

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

– Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 1.000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Danijela Vlček-Vadlja, upravni pravnik; Menadžer za GDPR; EOQ menadžer kvaliteta ISO 9001, Međunarodno priznati stručnjak za restrukturiranje

– Ivan Topić ing. Konsultant i predavač sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta kvalitetom. Duži nis godina se bavio implementacijom ISO sistema u privredi. Auditor 9001 i 14001, 18001 OHSAS, Auditor Rizika, Lead Auditor 9001 i 14001, Auditor 37001, Auditor 30001.

OSPOSOBLJNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA FUK:

 • Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
 • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika
 • POPUNJEN GI FUK OBRAZAC ZA GODINU ZA 2021. GODINU
 • PREZENTACIJA FUK-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

GDPR:

 • Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima)
 • Izrada prateće provedbene dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari)
 • Evidencije o radnjama obrade
 • Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola
 • PREZENTACIJA GDPR-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACI

ISO 37001 – ANTIKORUPTIVNA NORMA

 • Upoznavanje sa 10 poglavlja Norme
 • Integracija sa FUK-om u procesnoj orjentaciji
 • Identifikacija i obrada koruptivnih rizika
 • Mjere otklanjanja koruptivnih rizika
 • Koordinacija aktivnosti sa osobom zaduženom za nepravilnosti
 • Praćenje koruptivnih rizika
 • PREZENTACIJA ISO 37001 NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

 • Način utvrđivanja nepravilnosti
 • Obrada nepravilnosti
 • Procena nepravilnosti
 • Postupanje po nepravilnosti
 • Integracija u ISO 37001

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

21.03. – 23.03.2022.

Hotel „Palisad“ na Zlatiboru u 10:00 sati

 • Cena noćenja po osobi, jednokrevetna STANDARD soba, pun pansion,
  iznosi 9.120,00 rsd dnevno
 • Cena noćenja po osobi, dvokrevetna STANDARD soba, pun pansion,
  iznosi 6.495,00 rsd dnevno
 • Cena noćenja po osobi, jednokrevetna SUPERIOR soba, pun pansion,
  iznosi 10.570,00 rsd dnevno
 • Cena noćenja po osobi, dvokrevetna SUPERIOR soba, pun pansion,
  iznos 7.400,00 rsd dnevno

U cenu je uračunata boravišna taksa.

Kotizacija za polaznike:

 • ZA JEDNU OSOBU: 30.000,00 rsd + PDV
 • ZA DVE OSOBE: 50.000,00 rsd + PDV
 • ZA TRI I VIŠE OSOBA: 60.000,00 rsd + PDV

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK- a: 18.000,00 rsd +PDV

UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I OSOBE ZA ANTIKORUPCIJU GRATIS

Ukoliko Vaša organizacija nema implementiran FUK ili GDPR, a potpiše ugovor sa SEVOI GRUPOM o implementaciji FUK-a ili GDPR-a, cena usluge implementacije umanjuje se za iznos plaćen za školovanje.

AGENDU PREUZMITE OVDE

 • FUK
 • ZAKONSKA REGULATIVA
 • OPŠTI DIO
 • KNJIGA PROCESA
 • REGISTAR RIZIKA
 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Komentari su zaključani