strategy-process

Svrha strateškog planiranja je omogućiti nosiocima i licima odgovornim za sprovođenje strateškog planiranja aktivno učestvovanje i efikasno upravljanje razvojem, utvrđivanjem:

  • postojećeg stanja ukupnog života/sistema,
  • kritične tačke i rizici sadašnje faze razvoja,
  • i smernice i strateške ciljeve budućeg održivog razvoja.

Strateški plan / hijerarhijski prema gore/ mora biti u sinergiji sa strategijom i ciljevima razvoja nadređenih nivoa, zaključno sa usvojenom strategijom na državnom nivou.

Istovremeno, strateški plan / hijerarhijski na istom nivou ili prema dole / mora biti rezultat usvajanja usvojenih politika i smernica razvoja koje su usvojene partnerskim odnosom ključnih učesnika iz tog područja.

To garantuje da će učesnici postići optimalan konsenzus u smislu:

  • smera razvoja,
  • izbor politika i
  • definisanja aktivnosti

koje će omogućiti razvoj, a samim tim i kvalitetnu budućnost donosiocu strateškog plana i strategije razvoja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *